Gry Saabye Fjederholt

Gry blev uddannet fysioterapeut i 2016 og har specialuddannet sig indenfor det gynækologiske og obstetriske område på Svendborg Sygehus, hvor hun har flere års erfaring med at behandle både mænd og kvinder med underlivs problematikker.

Konsultationen starter med en grundig samtale for at finde ud af, hvad der er bedst for dig for at opnå et sundt og velfungerende underliv.

Gry behandler følgende problematikker:

– Urininkontinens
– Luftinkontinens
– Afføringsproblematikker (forstoppelsestendens og afføringsinkontinens)
– Smerter i underlivet
– Gener i forbindelse med blæresmerter
– Smerter ved samleje
– Gener i forbindelse med vaginisme, vulvodyni og lichen
sclerosus
– Endometriose
– Nedsynkning af underlivet/ begyndende
nedsynkningsgener.

– Senfølger efter underlivscancer og rectumcancer
– Gener efter fødselsskader

Der kræves samtykke fra en forældre eller værge, hvis du er under 18 år.

 

Gry er medlem af Dansk Selskab for Urologisk, gynækologisk og Obstetrisk fysioterapi og sørger for at være opdateret ved at deltage i diverse konferencer, temadage samt kurser. 
Gry er født og opvokset i Svendborg, men har boet forskellige steder i landet, samt i udlandet, før hun i 2017 bosatte sig på Sydfyn med sin mand og 3 børn.