GynObs fysioterapi

Vi behandler mænd og kvinder med underlivssmerter, nedsat knibefunktion, smerter ved samleje, smerter som senfølger efter kræft i underlivet samt urin- og afføringsinkontinens.

Derudover har vi ekspertise i behandling af gener under og efter graviditet, fødselsskader, tyngdefornemmelse (nedfald, prolabs) i underlivet og vejledning til optimering af knibefunktionen efter fødsel.

Behandlingen kan foregå udefra, men det kan være nødvendigt at behandle problematikken indvendigt fra, hvis problemerne ikke løser sig.

Så hvis du har gener fra underlivet med enten inkontinens, smerter eller tyngde så kan vores GynObs fysioterapeut Ditte Arild behandle og vejlede dig, så du igen kan få et sundt og velfungerende underliv.